Fra de store kongers tid

Mellem bakkerne i det smukke landskab med de mange kilder ligger Linde Hovedgaard. Roen og den storslåede natur omkring gården er en lise for sjælen. Hvis træerne og de gamle mure kunne berette om stedets historie, ville de blive alt andet end kedeligt.

Gårdens historie kan føres helt tilbage  til 1344, hvor Linde Hovedgaard  tilhørte Erik Nielsen og Niels Eriksen van Linden af adelsslægten ”Saltensee von Linde”. ( indsæt våbenskjold). Slægten har haft betydelig tilknytning til gården, da navnet, som det på den tid var skik og brug, indikerer hvor man stammer fra, i dette tilfælde, altså Linde Hovedgaard.

Niels Eriksen van Linden hørte til Kong Valdemar Atterdags trofaste bekendtskabskreds og nævnes flere gange i Danmarkshistorien flere gange i forbindelse med større slag og møder, og blev på et tidspunkt taget til fange og holdt i arrest på Kalø Slot, hvor han kan frigives hvis kongen indløser det daværende pant i slottet og frigiver Struwe Rantzou.

I 1355 bruger Niels Eriksen van Linden Hovedgaarden som pantegods for et lån på 260 Mark. Dokumentet der er skrevet i Randers Tirsdag efter Valborgdag år 1355, findes stadig på Rigsarkivet. Desværre blev pantet ikke indfriet og Jens Svendsen fra slægten Skobe, i historiebøgerne kaldet ”Hr. jens Skubbe” ( våbenskjold ), rykker nu ind på gården.

D.14 juli året 1401 blev Linde Hovedgaard overdraget af familien Skobe til dronning Margrethe, som valgte at give gården til Århus Domkirke. Siden da skiftede den ejer en del gange. Gården har blandt andet hørt under Overgaard gods, Støvringgaard og Dronningborg slot. 1558 indgik Linde Hovedgaard og Lingegaards Mølle i endnu et mageskifte under dronningen, hvor efter gården og møllen kom til at høre under Mariager kloster, indtil gården og møllen igen kommer tilbage til private ejere.

Fra år 1820 og op til år 2014 er gården en Slægtsgård med stolte traditioner indenfor både agerbrug og kvæghold. De nye ejere vil drive gården videre i samme ånd, som den tidligere slægt på gården, med respekt for naturen og dyrene og gårdens historie.