Dyrene

Linde Hovedgård opdrætter sunde, stærke, fritgående dådyr og Galloway kødkvæg i moderne folde og hegn med masser af plads og med respekt for dyrenes oprindelig behov.

Vi tror på at dyrevelfærd både kan ses og smages. Vi sikrer en sund bestand ved at give dem naturlig føde som vi selv dyrker så vidt muligt, frisk luft året rundt og ved altid kun at lade de stærkeste dyr indgå i avlsarbejdet.  Vi er tæt på vores dyr, hver dag, så de er trygge og rolige. Udover det foder de skal have, håndfodrer vi dem, så vi kan se at alle har det godt. Hver dag.

Gallowaykvæg

Gallowaykvæget er oprindeligt kvæget fra Galloway, den sydvestligste del af Skotland. Der findes spredte beretninger om det kullede (hornløse) kvæg helt  fra Romerne og op til midten af attenhundredtallet. Beretninger der, går på det kullede, på den oftest sorte og krøllede pels og især på den exceptionelle kødkvalitet. Kvæget har til dels været vildt i denne periode. Noget har været brugt som malkekvæg og til kødproduktion.

De fleste af de optegnelser der fandtes brændte i 1851. Derefter blev der etableret en stambog og et regulært avlsarbejde blev sat i værk, et avlsarbejde, der har ført frem til det gallowaykvæget står for i dag. I samme periode påbegyndtes en eksport til mange lande. Der blev således importeret en gallowaytyr til Danmark i 1851 og senere flere kvier og køer. 

Om Hjortefarmen

Linde Hovedgård er dådyrene oftest delt i to flokke. Den ene flok lidt lysere i farven end den anden. Begge flokke går i samme hegn og spiser sammen, men færdes ellers hver for sig. Vores største hjort er fra eremitagen, dronningens dyrehave i Klampenborg, og er specielt indkøbt til Linde Hovedgaard og kom til hertil i marts 2016.

Vi har i alt 47 Dådyr, men vil indenfor de næste to år, nå op på ca. 100 dyr og planlægger derfor denne sommer en udvidelse med endnu et hjortehegn. Dyrene har fuld bevægelsesfrihed mellem hegnene, så de til hver en tid kan benytte den mark hvor de befinder sig bedst. Foldene deles op på skift for at mindske belastningen på græsset og risiko for sygdomme.